mehdi mehdi as hz mehdi
mehdi mehdi
hz mehdi

4. SUAL: Hz.Mehdi (A.S)’ın üç büyük görevi nedir?

 Twitter Facebook

Said-i Nursî Hazretleri, Emirdağ Lahikasında Mehdi (A.S)’ın üç büyük vazifesinin olacağını belirtmiştir:

Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, MEHDİ ÂL-İ RESÛL’ÜN TEMSİL ETTİĞİ Kudsi Cemaatinin Şahs-i Manevîsinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyâmet kopmazsa ve beşer (insanlar) bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimizin soyundan gelenler) cemaati yapacağını rahmet-i İlâhiyyeden (Allah’ın rahmetinden) bekliyoruz. VE ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. (Emirdağ Lahikası, sf. 231)

Mehdi (A.S)’ın birinci ve en büyük görevi, Kur’ân-ı Kerîm âyetleriyle delillere dayalı îmân hakikatlerini ve hidayeti, bütün dünyaya neşretmektir.

İkinci vazifesi, İslâm âlemi içinde dîni bid’atladan temizleyerek unutulmuş İslâm dînini yeniden canlandırmak ve İslâm âlem-i içindeki fırkaları birleştirerek tevhidi sağlamaktır.

Ve üçüncü vazifesi de bütün dünyada dînleri tek dîn olan Hazreti İbrâhîm (A.S)’ın hanif dîniyle yani Arapça adıyla İslâm dîniyle  birleştirmektir.

NOT: Daha fazla bilgi için, “Mehdi (A.S)’ın Birinci Büyük Görevi” ve Mehdi (A.S)’ın İkinci Büyük Görevi” ve “Mehdi (A.S)’ın Üçüncü Büyük Görevi” isimli sohbetlerimize bakabilirsiniz.

Aranan Bilgiler

mehdi nedir mehdi ne demek mehdi kimdir gorevi nedir mehti nedir www mehdiresul net mehti ne demek Hz mehdi nedir mehdi nedir kimdir hz mehdi kimdir gorevi nedir hazreti ne demek mehdi kimdir grevi nedir mehdinin grevleri mehdi as nedir mehdinin grevi hz mehdinin gorevleri

İlgili Yazılar:

 1. 2. SUAL: Hz.Mehdi (A.S) kimdir?Mehdi a.s'ın kim olduğu hakkında, Mehdi Resulün kimliği nedir? Mehdi a.s'mı bulmak...
 2. Mehdi (A.s)’ın Üçüncü Büyük Görevi | Sadıkun K. MevlüdMehdi a.s'ın görevlerinden üçüncüsü nedir?, Hz Mehdi'nin görevleri, Mehdi Resulun çalışmaları. İnsanların hidayete ermesi için devrin imamı Hz. Mehdi'nin vazifelerini öğrenelim inşallah....
 3. Mehdi (A.s)’ın Birinci Büyük Görevi | Sadıkun K. MevlüdMehdi a.s'mın görevlerinden birincisi nedir? Hz. Mehdinin görevleri nelerdir? Mehdi Resul ne için gelmiştir? Mehdi As'mı ve geçmiş devrin imamlarını, hadisler ve Kuran-ı Kerim eşliğinde biraz daha iyi tanımaya çalışalım....
 4. Mehdi (A.s)’ın İkinci Büyük Görevi | Sadıkun K. MevlüdHz. Mehdi As'mın üç büyük görevinden ikincisi nedir? Hadilerle ve ayetlerle Mehdi As'mın görevlerini ve bu görevlerin neye göre Allah tarafından belirlendiğini bir bir görelim....
 5. 1. SUAL: ‘MEHDİ’ kelimesinin mânâsı nedir?Mehdi ne demektir? Mehdi kelimesi neye işaret etmektedir? Mehdi'nin anlamı...
 6. BÜYÜK MEHDİ’NİN ÖNCEKİ MÜCEDDİDLERDEN FARKI | Hakikat AynasıMehdi Resul'un diğer müceddidlerden farkı nedir?, Mehdi a.s neden diğer devrin imamlarından farklıdır?...
 7. 3.SUAL: Peygamber Efendimiz (S.A.V), neden ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi (A.S)’ı “Mehdi” lakâbıyla müjdelemiştir?Mehdi lakabı niçin mehdi a.s'a verilmiştir? Mehdi kelimesi neye işaret etmektedir? Mehdi nedir?...
 8. 8. SUAL: Mehdi (A.S), Ahir Zamanda Unutulan Hidayeti Nasıl Açıklıyor?Hidayet nedir? hidayetin açıklaması, Hz. Mehdi; Hidayet Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Mehdi Resul ve Hidayet...

“4. SUAL: Hz.Mehdi (A.S)’ın üç büyük görevi nedir?” için Bir yorum

 1. allaha davetlisiniz diyor ki:

  Ümmetin beklediği, AHİR ZAMANDA GELECEK ZATIN ÜÇ VAZİFESİNDEN EN MÜHİMMİ (önemlisi) VE EN BÜYÜĞÜ VE EN KIYMETDARI(değerlisi) OLAN İMAN-I TAHKİKİYİ (gerçek imanı) NEŞR (yazma ve dağıtma yoluyla yaymak) VE EHL-İ İMANI (iman edenleri)DALALETTEN (sapkınlıktan) KURTARMAK HİDAYETİNE VESİLE OLMAKTIR .(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 9)
  Bediüzzaman, Hz. Mehdi’nin üç büyük görevinden birincisinin ve en önemlisinin gerçek imanı yayarak insanların sapkınlıktan kurtulmasına HİDAYETİNE vesile olması olduğunu belirtmiştir.
  Bediüzzaman, Müslümanların beklediği, ahir zamanda gelecek mübarek şahsın tek bir görevi olmayacağını bildirmiştir. Bu şahsın”ÜÇ BÜYÜK VE KAPSAMLI GÖREVİ” olacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman bu görevlerin;
  1) “İnsanların imanını kurtarmak,
  2) İslam Birliği’ni kurmak ve tüm dünya Müslümanlarının önderi olmak,
  3) Kuran ahlakını tüm dünyaya hakim kılmak ve Hristiyanlarla ittifak kurmak olduğunu” açıklamıştır. Peygamberimiz (sav)’den bu yana gönderilen müceddidler arasında, 1400 yıldır bu görevlerin birini yalnızca belirli açılardan yerine getirmiş İslam büyükleri olmuştur. İslam tarihinde insanların imanına vesile olan bir çok büyük âlim vardır. Osmanlı padişahları İslam Birliğini yönetmiş Müslüman önderlerdir. Fakat hiçbiri, bahsedilen üç önemli görevi birden ve dünya çapında yerine getirememişlerdir. Bediüzzaman da burada Hz. Mehdi’nin bu özelliğini vurgulayarak, bu üstün vasıflı şahsın geçmiş dönemlerde geldiğinden bahsedilemeyeceğini, bu görevlerin yapılmasının, onu insanlara tanıtan alameti olacağını belirtmiştir.
  Bediüzzaman “İMANI KURTARMA GÖREVİ”nin, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’nin üç vazifesinden birincisi olduğunu belirtmiştir. Ve bu görevi, Hz. Mehdi’nin “en önemli ve en kıymetli vazifesi”olarak adlandırmıştır. Ahir zamanda gelecek olan bu mübarek şahsın kendi döneminde “çok büyük ve önemli bir iman hizmeti” gerçekleştireceğini bildirmiştir. Bu hizmetin çapı daha önce kimseye nasip olmamış büyüklükte olacaktır. Bediüzzaman burada kullandığı “NEŞR” kelimesiyle iman hakikatlerinin her türlü imkan kullanılarak, çeşitli kitle iletişim araçlarıyla yapılacağına dikkat çekmiştir. Doğal olarak bu şekilde imanı yayma çalışması da dünyadaki tüm insanlar tarafından bilinecektir. Ahir zamanda Mesih Deccal’in fitnesi tüm insanları çepeçevre sarmış olacak, bu büyüklükteki bir fitneyi etkisiz hale getirip inananların imanını korumak da Hz. Mehdi’nin en büyük vazifelerinden biri olacaktır. Bediüzzaman bugüne kadar böyle büyük çapta bir “imanı kurtarma görevi”nin hiçbir müceddid tarafından yerine getirilmediğine ve Hz. Mehdi’nin de bu görevini, böyle büyük bir etki bırakacak şekilde gerçekleştirmesiyle tanınacağına işaret etmiştir.